4 หัวข้อที่ทำให้ Songthai Translation เป็น1ในด้านการแปล


อะไรทำให้ทาง? Songthai Translation Service เป็นหนึ่งในด้านการแปล
ที่มีงานมากที่สุด
ด้วยอัตราการเจริญเติบโตปีละหลายเท่าติดต่อกันมายาวนาน
เป็น 10 กว่าปี มาพิสูจน์ความแตกต่างวันนี้ได้เลย ด้วย

1 คุณภาพการแปลเอกสาร และอื่นๆ รับรองได้โดยลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บุคคลทั่วไป
รวมถึงองค์กรเอกชน อีกมากมาย มานานหลายปี

2 แหล่งที่มาของลูกค้าใหม่ๆ ส่วนหนึ่ง มาจากลูกค้าเก่า ที่บอกต่อๆ กันมา (Word of Mouth)

3 บริการรับแปลเอกสารด้วยความรับผิดชอบ ทั้งลูกค้าและนักแปล หลากหลายครบวงจร

4 มีความซื่อสัตย์ ราคาการแปลของทุกคน เท่าเทียมกัน ไม่เคยทิ้งงาน ไม่ทิ้งลูกค้า และจะไม่ทำให้
ลูกค้าทุกท่านผิดหวังในบริการของเราไม่ว่ากรณีใดๆ