รับสมัครนักแปลอิสระ มืออาชีพ จำนวนมากรับสมัครนักแปลอิสระ มืออาชีพ

ทาง บริษัทฯ มีความต้องการรับนักแปลอิสระ และผู้ร่วมงานเพิ่มทุกภาษา ที่มีประสบการณ์ความสามารถในการ
แปล ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทุกภาษา เพื่อมาแปลเอกสารหนังสือสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย วิทยานิพนธ์
จดหมาย เอกสารด้านวิศวกรรม คู่มือต่างๆ เป็นต้น

ค่าตอบแทนคิดเป็นต่อหน้า ตามที่ตกลงกันอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของงาน หากท่านมีความ
ต้องการร่วมงานแปลกับเรา ติดต่อเรามาได้ที่ st.translation@gmai.com เพียงท่านส่งตัวอย่างผลงานการแปล
ที่เคยแปลที่ผ่านมา พร้อมกับประวัติส่วนตัว ทางเราจะส่งบทสดสอบให้ท่านได้ทดลองแปลและจะแจ้งผลให้ท่าน
ทราบต่อไป? ทาง บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่ๆ ทุกท่าน