อัตราค่าบริการ

 

ระดับราคา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จากการโทรสอบถามทางโทรศัพท์ (สายด่วน) ที่ 089 821 3241, 086 773 6332 แต่ราคาที่แจ้งทางโทรศัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเอกสารแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงราคาที่แท้จริง ลูกค้าควรส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ให้ทางเราพิจารณาก่อน ซึ่งท่านสามารถส่งมาได้ที่ st.translation@gamil.com หรือทาง Fax. 02 982 4348 (การส่ง Fax จากต่างประเทศกด 66 ตัดเลข 0 หน้าสุดของเบอร์นี้ออก)

การจัดส่งเอกสาร

1. เอกสารที่ลูกค้าส่งมาแปล หรือมาแปลเองที่บริษัทฯ เพื่อประกอบการยื่นวีซ่า และยื่นรับรองที่กรมการกงสุล ทางเราสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับที่ บริษัทฯ เอง ตามวันและเวลาที่นัดหมายได้

2.? เอกสารอื่นๆ เช่น จดหมาย บทความต่างๆ ฯลฯ จะให้จัดส่งทางอีเมล์, ไปรษณีย์ (EMS) หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับที่บริษัทฯ เอง ตามวันและเวลาที่นัดหมาได้

สาเหตุของความแตกต่างด้านราคา?สาเหตุผลต่อไปนี้ ที่ทำให้ราคางานแปลสูงขึ้น

1. เป็นภาษาที่มีบุคลากรน้อย

2. เป็นงานที่มีความเร่งด่วน ให้เวลาจำกัด

3.? งานที่มีคำศัพท์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เช่น งานแปลด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

4. ?ขนาดตัวอักษรต่อหน้ามีขนาดเล็ก ทำให้มีตัวอักษรจำนวนมาก

5. ภาษาที่แปลโดยเจ้าของภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไทย เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ ฯลฯ

6. งานที่ต้องการคุณภาพและความแม่นยำสูง