คุยกันก่อน

Welcome to………. Songthai Translation Service

Songthai Translation Service ยินดีให้บริการแปลเอกสารทุกภาษา ทุกชนิด ทุกรูปแบบ ในราคาประหยัด งานแปลมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา พร้อมกับนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ และทางเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร แก่ลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสาร เพื่อนำไปขอวีซ่าของแต่ละประเทศ เช่นกลุ่ม Shengen Visa : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, Greece, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden อีกทั้งทางเราได้มีทีมงานนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญคอยดูแล ให้บริการ เกี่ยวกับคดีหย่าร้าง กับชาวต่างชาติ และคดีอื่นๆ อีกด้วย

เรามีประสบการณ์ ในงานแปลมาเป็นเวลาอันยาวนาน ลูกค้าของเรานั้นหลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนคลอบคลุม บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก บุคคลธรรม นักเรียน นักศึกษา และชาวต่างชาติ ได้ให้ความไว้วางใจและมาใช้บริการทาการแปลของเรา ในทุกรูปแบบ ทั้งบทความ เอกสารราชการ หนังสือสัญญา จดหมายส่วนตัว ? ธุรกิจ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ บริการของเรารองรับต้นฉบับทุกรูปแบบ ทั้ง Microsoft Word, Excel, PDF ไฟล์รูปภาพฯ งานที่เราแปลท่านสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ทางเรายังมีนักแปลผู้ที่ได้รับอนุญาต (Certified Translator) ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม คอยให้บริการลูกค้าอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานของเรา ท่านจึงสามารถไว้วางใจและมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน และเพื่อความสะดวก ทางเราได้มีระบบการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง ทั้งทาง Internet, Fax และโทรศัพท์ ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีที่อยู่ที่แน่นอน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถติดตาม สอบถาม ความคืบหน้าเกี่ยวกับงานของท่านได้ตลอดเวลา