มีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจาก กรมการกงสุล

 

ทาบริษัทฯ ของเราได้รวบรวมทีมงานที่คุณภาพ และประสบการณ์ในการแปลเอกสาร ภาษาต่างๆ
มาไว้ในที่เดียวกัน และมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมกับประทับตราที่ กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ ให้อีกด้วย

ถ้าท่านมาทำที่เรา นอกจากจะได้งานแปลที่มีคุณภาพและถูกต้อง ตรงเวลาแล้ว ยังรับประกันว่า
ราคาไม่แพง อย่างที่ท่านคิดด้วย